SAOPŠTENJE ZA JAVNOST ZA 07.08.2017.

Zbog ekstremno visokih temperatura koje su prethodile pretnodnih dana i koje se očekuju u narednom periodu, a zbog neracionalne potrošnje domaćinstava koja gravitiraju nizvodno sa lijeve i desne strane rijeke Lim, vršićemo restrikciju – isključenje naselja sa gradske vodovodne mreže svakog dana u periodima od 17h do 21h. Dana 07.08.2017. i 08.08.2017.god od 17h do…

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST za 03.08.2017.

          Dana 03.08.2017.godine od 830h pristupiće se otklanjanju kvara na glavnom sekundarnom cjevovodu ACC Ø100mm, pa će bez vode do 1100h istog dana, biti sledeća naselja: Kisjele Vode, Potkrajci, Sutivan i Konatari, dok će u najvisočijim zonama biti smanjen pritisak.   Obzirom da se radi o sanaciji kvara na nepristupačnom dijelu trase, potrošače molimo za…

Javni oglas za poziv za prodaju putem licitacije sluzbenog vozila SSANGYONG-REXTON

D.O.O.Vodovod ’’Bistrica’’   na osnovu Odluke o pokretanju postupka prodaje službenog motornog vozila SSANGYONG – Rexton br.493 od 18.07.2017.godine, a na osnovu članova 30 i 40  Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG”, broj 21/09 i 40/11), a u skladu sa 6 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (Službeni List CG br….

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST ZA 18.07.2017.

Dana 18.07.2017.godine od 8:30h obustavlja se vodosnabdijevanje (isporuka vode) na teritoriji Opštine Bijelo Polje za sledeća naselja: Kruševo, jedan dio naselja Rakonje, Medanovići, jedan dio naselja Zaimovića Livada, ul. Šukrije Međedovića, ul. M. Hadrovića, ul. 1 Maja, ul. Strunja Bulatovića, gornji dio grada, Pripčiće, Loznice, Resnik, Rasovo, Strojtenica, Njegnjevo, Gubavač, Sutivan, jedan dio naselja Nedakusi, Konatari, Pruška, Lješnica, Lipnica i dio naselja Ćukovac.