IZBORI 2018

PUTNI NALOZI

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja(“Sl. list CG”, broj 52/2014 od 24.decembra 2014.g.), član 32, objavljujemo neđeljni pregled putnih naloga za vozila koja su u vlasništvu našeg Društva.

Dokumenta za preuzimanje:

 Obavjestenje ASK 1
 Obavjestenje ASK 2
 Obavjestenje ASK 3
 Obavjestenje ASK 4
 Obavjestenje ASK 5
 Obavjestenje ASK 6
 Obavještenje ASK 7
    Obavještenje ASK 8
  Obavještenje ASK 9

 

  Obavještenje  ASK 10
   Obavještenje za ASK 11
  Obavještenje za ASK 12
   Obavještenje ASK 13
    Obavještenje ASK 14
  Obavještenje za ASK 15
Obavještenje ASK 16
Obavještenje ASK 17
Obavještenje ASK 18
Obavještenje ASK 19