PUTNI NALOZI

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja(“Sl. list CG”, broj 52/2014 od 24.decembra 2014.g.), član 32, objavljujemo neđeljni pregled putnih naloga za vozila koja su u vlasništvu našeg Društva.

Dokumenta za preuzimanje:

 Obavjestenje ASK 1, 21.06.2020. god.
 Obavjestenje ASK 2, 29.06.2020. god.
 Obavjestenje ASK 3, 06.07.2020. god.
 Obavjestenje ASK 4, 13.07.2020. god