PUTNI NALOZI

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja(“Sl. list CG”, broj 52/2014 od 24.decembra 2014.g.), član 32, objavljujemo neđeljni pregled putnih naloga za vozila koja su u vlasništvu našeg Društva.

Dokumenta za preuzimanje:

 Obavjestenje ASK 1, 21.06.2020. god.
 Obavjestenje ASK 2, 29.06.2020. god.
 Obavjestenje ASK 3, 06.07.2020. god.
 Obavjestenje ASK 4, 13.07.2020. god
 Obavjestenje ASK 5, 20.07.2020 god.
Obavjestenje ASK 6, 27.07.2020. god.
Obavjestenje ASK 7, 03.08.2020. god.
Obavjestenje ASK 8, 10.08.2020. god.