Jedna od ključnih aktivnosti u okviru projekta “Unapređenje upravljanja vodnim resursima u Đakovici i Bijelom Polju” je počela 9. januara 2017. godine i trajaće do kraja implementacije projekta, odnosno do 31. maja 2017. godine.
Projektni tim na svojim redovnim sastancima je često diskutovao o važnim aktivnosti i razrađivao moguće strategije koje će voditi do uspješnog sprovođenja projekta i dostizanja indikatora specifičnog cilja, tj. da 40% teritorije pokrivene sistemom vodosnabdijevanja je snimljen i unesen u geografski informacioni sistem (GIS) i100% nelegalnih priključaka da budu registrovani u GIS-om obuhvaćenoj teritoriji.
Kako bi uspješno dostigli prethodno pomenute indikatore identifikovali smo geografsku oblast koja će biti pokrivena GIS-om i strategiju koja će biti primijenjena za ovu aktivnost.

Područje vodosnabdijevanja koje će biti obuhvaćeno GIS-om u okviru projekta obuhvata sljedeća naselja: Nikoljac, Pripčići, Ribnik, Loznice, Gornje Loznice, Resnik, Francuska mahala, Rasovo, Rasadnik (Rasovo), Strojtanica, Njegnjevo, Oluje, Gubavač, Voljavac, Konatari (Unevina), Sutivan, Potkrajci, Kisjele vode i Nedakusi.
Imajući u vidu da ukupna oblast obuhvaćena vodosnabdijevanjem od strane Vodovoda “Bistrica” Bijelo Polje ima 7.845 potrošača (802 pravnih lica – mala privreda i 7.043 fizičkih lica – doma