OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST za dan 25.01.2021.

       Dana 25.01.2021. godine od 12:30h do 16:00h obustavlja se vodosnabdijevanje (isporuka vode) za sledeće djelove grada i naselja: Ravna Rijeka, Kruševo, Ribarevine, Rakonje, Medanovići, Rasadnik, Zaimovića Livade

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

     Obavještavamo Vas da je zbog obilnih padavina na slivnom području izvorišta rijeke Bistrice i planine Bjelasice došlo do povećanja nivoa vode na izvorištu rijeke Bistrice. Rezultati fizičko – hemijske analize vode sa izvorišta i iz gradske mreže pokazuju povećano zamućenje vode na izvorištu „Bistrice“, iz kojeg snabdijevamo vodom za piće korisnike na području Opštine Bijelo Polje.

POSLEDNJI POZIV ZA IZMIRENJE DUGA

D.O.O. Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje usvojio je ODLUKU o reprogramu duga za vodu, kojim će dužnicima biti omogućeno da stari dug plate u fiksnim mjesečnim ratama uz redovno plaćanje tekućeg računa. Potrošači (domaćinstva) će imati [...]

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST za dan 04.09.2020.

Dana 04.09.2020. godine od 09:00h do 13:00h obustavlja se vodosnabdijevanje (isporuka vode) za sledeće djelove grada i naselja: Ravna Rijeka, Kruševo, Ribarevine, Rakonje, Medanovići, Rasadnik, Babića Brijeg, Pripčići.