O nama

JP VODOVOD BISTRICA iz Bijelog Polja, kao organizovano preduzeće postoji od 1961. godine. Od 1991. godine, organizovano je kao javno preduzeće u skladu sa Zakonom o preduzećima, Zakonom o komunalnim djelatnostima i skupštinskom odlukom.Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja i distribucija vode u Bijelom Polju i prigradskim naseljima, kao i održavanje gradske vodovodne i kanalizacione mreže. Ove djelatnosti po Zakonu o komunalnim djelatnostima i drugim podzakonskim aktima imaju karakter javnog interesa, s obzirom da su ove usluge nezamjenjiv uslov života i rada gradjana, preduzeća i drugih subjekata na području grada. Djelatnost vodosnabdijevanja je skup radnji i mjera kojima se vrši i obezbjedjuje zahvatanje, tretman i isporuka vode za piće i za druge potrebe potrošaća preko vodovodne mreže do mjernog mjesta potrošača, obuhvatajući i mjerni instrument. .
ISTORIJAT. Opština Bijelo Polje je po procjeni stručnjaka izuzetno bogata vodom. Organizovanost snabdijevanja vodom pretstavlja značajan faktor u životu čovjeka, kao pojedinca, a posebno kod organizovanih urbanih jedinica. Za zadovoljenje fizioloških i higijenskih potreba čovjeka, potrebno je obezbijediti 100 do 150 litara vode po stanovniku, dnevno. U naseljenim mjestima, posebno u većim gradovima, gdje se snabdijevanje vodom vrši organizovano, gdje industrija za svoj rad koristi značajne količine vode, te potrebe su mnogo veće, tako da se procjenjuje da su optimalne potrebe u naseljenim mjestima oko 400 litara po stanovniku dnevno. Nije uzeto u obzir i nije procjenjivano koliko se vode troši s obzirom na velike gubitke u mreži.

Opština, kao osnivač, propisuje uslove za vršenje ovih usluga, prava i obaveza davaoca i korisnika, kao i način plaćanja usluga. Za trajno vršenje poslova iz djelatnosti vodosnabdijevanja, Preduzeće po pravilu mora imati svu potrebnu opremu, postrojenja, uredjaje i druga sredstva, jer se djelatnost vodosnabdijevanja temelji na principima kvaliteta, kvantiteta, kontinuiteta i održivosti – održivog poslovanja.

Preduzeće u skladu sa Zakonom, Zakonom o komunalnim djelatnostima, Statutom i aktom o osnivanju, obavlja i druge poslove koji nemaju karakter javnog interesa (izgradnja spoljne i unutrašnje vodovodne mreže, proboj i nasipanje puteva, i sl.)