Cjenovnik usluga tehničke službe

I Cijena efektivnog časa radnika

R.br.Opis uslugeCijena bez PDV (€/čas)Cijena sa PDV

1

Radnik VKV

5,88 €

7,11 €

2

Radnik KV

5,46 €

6,61 €

3

Radnik NK

4,20 €

5,08 €

4

Radnik na kanalizaciji

15,13 €

18,31€

II Cijena mehanizacije

R.br.

Opis usluge

Cijena bez PDV (€/čas)

Cijena sa PDV

1

Rad kompresora sa mašinom

42,02 €

50,84 €

2

Rad rovokopača RD600 SHEEF

58,82 €

71,17 €

3

Rad kombinirke ICB

58,82 €

71,17 €

4

Rad autodizalice STEYR

50,42 €

61,01 €

5

Rad motorne pumpe za vodu

21,01 €

25,42€


Napomena:
Ukoliko se usluge vrše poslije radnog vremena cijena se povećava za 40%.

III   Usluge kanalizacije

R.br.

Opis usluge

Cijena bez PDV (€/čas)

Cijena sa PDV

1

Rad specijalnog vozila (1h)

100,84 €

122,02 €

2

Rad kombi voyila na odguš.KC

58,82 €

71,17 €

3

Crpljenje septika (1 tura)

58,82 €

71,17 €

4

Čišćenje šahte od nanosa pijeska i šljunka

42,02 €

50,84 €


IV Ugradnja – zamjena vodomjera