Cjenovnik usluga tehničke službe

I Cijena efektivnog časa radnika

R.br.Opis uslugeCijena bez PDV (€/čas)Cijena sa PDV

1

Radnik VKV

5,88 €

7,11 €

2

Radnik KV

5,46 €

6,61 €

3

Radnik NK

4,20 €

5,08 €

4

Radnik na kanalizaciji

15,13 €

18,31€

II Cijena mehanizacije

R.br.

Opis usluge

Cijena bez PDV (€/čas)

Cijena sa PDV

1

Rad kompresora sa mašinom

42,02 €

50,84 €

2

Rad rovokopača RD600 SHEEF

58,82 €

71,17 €

3

Rad kombinirke ICB

58,82 €

71,17 €

4

Rad autodizalice STEYR

50,42 €

61,01 €

5

Rad motorne pumpe za vodu

21,01 €

25,42€


Napomena:
Ukoliko se usluge vrše poslije radnog vremena cijena se povećava za 40%.

III   Usluge kanalizacije

R.br.

Opis usluge

Cijena bez PDV (€/čas)

Cijena sa PDV

1

Rad specijalnog vozila (1h)

100,84 €

122,02 €

2

Rad kombi voyila na odguš.KC

58,82 €

71,17 €

3

Crpljenje septika (1 tura)

58,82 €

71,17 €

4

Čišćenje šahte od nanosa pijeska i šljunka

42,02 €

50,84 €


IV Ugradnja – zamjena vodomjera

Profil

Pravna lica (€)

Cijena sa PDV

Fizička lica (€)

Cijena sa PDV

ؽ" i ؾ"

37,82 €

45,76 €

21,85 €

26,44 €

Ø1" i Ø5/4"

56,30 €

68,12 €

31,93 €

38,64 €

Ø6/4"

70,59 €

85,41 €

57,14 €

69,14 €


V Naknada za sticanje prava na vodovodni priključak. Za fizička lica uračunati PDV u cijenu priključka.

Profil

Pravna lica (€)

Cijena sa PDV

Fizička lica (€)

Cijena sa PDV

ؽ"

588,00 €

711,48 €

294,00 €

355,74 €

ؾ"

588,00 €

711,48 €

294,00 €

355,74 €

Ø1"

1.327,00 €

1.605,67 €

672,00 €

813,12 €

Ø5/4" i Ø6/4"

1.514,00 €

1.831,84 €

Po ponudi

Ø50

2.422,00 €

2.930,62 €

Po ponudi

Ø75 i Ø80

7.428,00 €

8.987,88 €

Po ponudi

Ø100

8.394,00€

10.156,74 €

Po ponudi

Ø150

18.178,48€

21.995,96 €

Po ponudi


Cijena priključka na profile preko Ø100mm, utvrdiće se po ponudi Vodovoda.

Priključak na kanalizacionu mrežu se plaća u visini od 50% od cijene priključka na vodovodnu mrežu.

Cijena priključka za stambene objekte kolektivnog stanovanja i poslovne prostorije u njima, obračunava se prema broju stambenih i poslovnih jedinica, a zavisno od ugrađenih jedinica:

  • Pravna lica – broj stambenih jedinica X 355,74 €
  • Fizička lica – broj poslovnih prostora X 711,48 €

Prilikom rekonstrukcije – proširenja objekta koji je priključen na vodovodnu mrežu, korisnik plaća naknadu za proširenje po m², i to:

  • Pravna lica …………………. 4,07 €/ m²,
  • Fizička lica…………………. 2,03 €/ m²,

Prilikom pretvaranja stambenog u poslovni prostor, korisnik plaća naknadu u visini razlike u cijeni između stambenog i poslovnog prostora.

Prilikom razdvajanja dva ili više domaćinstava, korisnik plaća naknadu u visini od 50% od cijene priključka odgovarajućeg profila.

V Ispitivanje instalacija i mjerenje protoka vode

R.br.

Opis usluge(€)

Cijena bez PDV

Cijena sa PDV

1

Aqva phone A200 (1h) detekcija

130,00 €

157,30 €

2

Ultrazvučni mjerač (1h) - protok

50,00 €

60,50 €

Ovaj cjenovnik se primjenjuje od 01.01.2018. godine. PREUZMI CJENOVNIK USLUGA

[siteorigin_widget class=”rpjc_widget_cat_recent_posts”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”NF_Widget”][/siteorigin_widget]