Naziv projekta:  Unapređenje upravljanja vodnim resursima u Đakovici i Bijelom Polju

Dužina trajanja projekta: 18 mjeseci

Period implementacije: 01.12.2015 – 31.05.2017.

Lokacija projekta: Crna Gora – Bijelo Polje, Kosovo – Đakovica

 

PARTNERI

Crna Gora

Kosovo

Vodeći aplikant: Vodovod “Bistrica” D.O.O Bijelo Polje

Funkcionalni vodeći aplikant: Regionalni vodovod “Radoniqi” D.D. Đakovica

Ko-aplikant 2: Udruženja za unapređenje vodosabdijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore

Ko-aplikant 1: Razvojni centar Kosova Đakovica

 

BUDŽET PROJEKTA

Crna Gora

Kosovo

Maksimum EU finansiranje – 226.933,00 EUR (85.00%)

Maksimum EU finansiranje – 241.129,22 EUR (85.00%)

Očekivano ko-finansiranje – 40.047,00 EUR (15.00%)

Očekivano ko-finansiranje – 42.552,22 EUR (15.00%)

Ukupni budže CG – 266.980,00 EUR

Ukupni budžet KS: 283.681,44 EUR

OVERALL BUDGET OF THE ACTION – 550.661,44 EUR

Opšti cilj projekta: Doprinijeti održivom razvoju životne sredine u pograničnom području između Crne Gore i Kosova kroz poboljšanje zaštite i upravljanja prirodnim resursima.

Specific objective of the Action: Unaprijediti zaštitu i upravljanje vodnim resursima u Đakovici i Bijelom Polju

Ciljne grupe: Vodovodna preduzeća u opštinama Đakovica, Kosovo i Bijelo Polje, Crna Gora, njihovi stanovnici i korisnici.

Krajnji korisnici: Krajnji korisnici su stanovnici prekogranične oblasti i kompletno stanovništvo na Kosovu i u Crnoj Gori.

Rezultati projekta:
Očekivani rezultat 1: Poboljšana zaštita i upravljanje vodnim resursima u Đakovici i Bijelom Polju

  • Do kraja projekta upisati u GIS 40% teritorije koja je pokrivena sistemima vodosnabdijevanja;
  • Otkriti sve nelegalne priključke u ovih 40% teritorije koje ćemo obuhvatiti GISom tokom trajanja projekta;
  • Opremiti Vodovodna preduzeća potrebnom opremom (5 kompjutera s licenciranim programima za uspostavljanje GIS-a i GPS uređaja);
  • Osnažiti kapacitete upošljenih koji će raditi na GIS-u.

Očekivani rezultat 2: Povećano znanje i svijest stanovništva u Đakovici i Bijelom Polju o potrebi i važnosti očuvanja vodnih resursa

  • 1 Plan komunikacija i vidljivosti izrađen;
  • 2 konferencije na početku i 2 konferencije na kraju projekta organizovane;
  • Građani informisani o potrebi i važnosti očuvanja vodnih resursa;
  • Dvije kampanje sprovedene tokom projekta (TV, radio, novinski članci, posteri, bilbordi).

Očekivani rezultat 3: Osnaženi kapaciteti i saradnja između vodovodnih preduzeća u Đakovici i Bijelom Polju.

  • 4 studijske posjete organizovane u Đakovici i Bijelom Polju u vezi sa razmjenom informacija o upravljanju vodama kojima prisustvuje 20 učesnika na svakoj;
  • 18 sastanaka projektnog tima održano.

&n