Projekat

Naziv projekta:  Unapređenje upravljanja vodnim resursima u Đakovici i Bijelom Polju
Dužina trajanja projekta: 18 mjeseci
Period implementacije: 01.12.2015 – 31.05.2017.
Lokacija projekta: Crna Gora – Bijelo Polje, Kosovo – Đakovica 


Opšti cilj projekta:
Doprinijeti održivom razvoju životne sredine u pograničnom području između Crne Gore i Kosova kroz poboljšanje zaštite i upravljanja prirodnim resursima.
Specific objective of the Action: Unaprijediti zaštitu i upravljanje vodnim resursima u Đakovici i Bijelom Polju
Ciljne grupe: Vodovodna preduzeća u opštinama Đakovica, Kosovo i Bijelo Polje, Crna Gora, njihovi stanovnici i korisnici.
Krajnji korisnici: Krajnji korisnici su stanovnici prekogranične oblasti i kompletno stanovništvo na Kosovu i u Crnoj Gori.
Rezultati projekta:
Očekivani rezultat 1: Poboljšana zaštita i upravljanje vodnim resursima u Đakovici i Bijelom Polju

  • Do kraja projekta upisati u GIS 40% teritorije koja je pokrivena sistemima vodosnabdijevanja;
  • Otkriti sve nelegalne priključke u ovih 40% teritorije koje ćemo obuhvatiti GISom tokom trajanja projekta;
  • Opremiti Vodovodna preduzeća potrebnom opremom (5 kompjutera s licenciranim programima za uspostavljanje GIS-a i GPS uređaja);
  • Osnažiti kapacitete upošljenih koji će raditi na GIS-u.

Očekivani rezultat 2: Povećano znanje i svijest stanovništva u Đakovici i Bijelom Polju o potrebi i važnosti očuvanja vodnih resursa

  • 1 Plan komunikacija i vidljivosti izrađen;
  • 2 konferencije na početku i 2 konferencije na kraju projekta organizovane;
  • Građani informisani o potrebi i važnosti očuvanja vodnih resursa;
  • Dvije kampanje sprovedene tokom projekta (TV, radio, novinski članci, posteri, bilbordi).

Očekivani rezultat 3: Osnaženi kapaciteti i saradnja između vodovodnih preduzeća u Đakovici i Bijelom Polju.

  • 4 studijske posjete organizovane u Đakovici i Bijelom Polju u vezi sa razmjenom informacija o upravljanju vodama kojima prisustvuje 20 učesnika na svakoj;
  • 18 sastanaka projektnog tima održano.

Projekat finansira EU kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori