OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

          Dana 30.07.2018.godine od 21:00h obustavljeno je vodosnabdijevanje (isporuka vode) za sledeće djelove grada i naselja: Ravna Rijeka, Kruševo, Ribarevine, Rakonje – domaćinstva na visočijom kotama, Medanovići, Rasadnik – domaćinstva na visočijim kotama, Babića Brijeg i jedan dio Zaimovića Livade. Takođe za naselja koja gravitiraju na većim visinskim kotama biće smanjen pritisak u periodu od 21:00, a to su sledeća naselja: Pripčići, Strojtenica i jedan dio Rasova – Resnika, i dio gornje Lješnice (samo za domaćinstva koja gravitiraju na većoj nadmorskoj koti – preko 597mnm).

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

        Obavještavamo Vas da je zbog obilnih padavina na slivnom podrčju rijeke Bistrice i planine Bjelasice došlo do povećanja nivoa vode na izvorištu rijeke Bistrice. Rezultati fizičko-hemijske analize vode sa izvorišta iz gradske mreže pokazuju zamućenje vode na izvorištu Bistrice, iz kojeg snadbijevamo vodom za piće korisnike na području Opštine Bijelo Polje.