Home/Obavještenja

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

   Dana 09.04.2021. godine od 10:00h do 15:00h obustavlja se vodosnabdijevanje (isporuka vode) za naselja Rasovo, Resnik, Gubavač, Njegnjevo.

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST2021-04-09T11:04:22+02:00

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE USLUGA DOO VODOVOD “BISTRICA” BIJELO POLJE

         Dana 22.03.2021. godine u 21.00h došlo je do pucanja glavnog distributivnog voda koji prolazi kroz naselje Njegnjevo, zbog čega je obustavljeno vodosnadbijevanje (isporuka vode) za naselja: Strojtanica, Njegnjevo i Oluje.

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE USLUGA DOO VODOVOD “BISTRICA” BIJELO POLJE2021-04-07T16:13:59+02:00

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

         Dana 22.03.2021. godine u 21.00h došlo je do pucanja glavnog distributivnog voda koji prolazi kroz naselje Njegnjevo, zbog čega je obustavljeno vodosnadbijevanje (isporuka vode) za naselja: Strojtanica, Njegnjevo i Oluje.

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST2021-03-23T08:03:20+01:00

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Dana 19.03.2021. godine od 09:00h do 13:00h obustavlja se vodosnabdijevanje (isporuka vode) za naselja: Zajimovića Livade, Ćukovac, Rijeka i Lješnica.

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST2021-03-19T09:03:24+01:00