Dana 18.11.2016.godine od 09:00h do 22:00h obustavlja se vodosnabdijevanje (isporuka vode) za sledeće djelove grada i naselja: Ravna Rijeka, Kruševo, Ribarevine, Rakonje, Medanovići, Rasadnik, Babića Brijeg, Zaimovića Livade. Za naselja koja gravitiraju na većim visinskim kotama biće umanjen pritisak u periodu od 09:00 do 22:00h, a to su: Pripčići, Strojtanica, viša zona Rasova – Resnika, Gubavač i dio naselja Sutivan.
Obustavljanje vodosnabdijevanja vrši se zbog popravke kvara na glavnom distributivnom cjevovodu ACC ∅300mm ispod korita rijeke Ljuboviđe koji je oštećen zbog poplava koje su zadesile to područje u prethodnom periodu.
Takođe, dana 18.11.2016.godine od 10:00h do 14:00h obustavlja se vodosnabdijevanje za naselje Nikoljac i to sledeće ulice: Ul. Vuka Karadžića, dio ulice Nedeljka Merdovića od sportske hale do gradskog groblja u Nikoljcu, ul. Milana Rakića, ul. Janka Vukotića, ul. Pivska i ul. Užička.
Zbog teškoće otklanjanja kvara ispod korita rijeke Ljuboviđe, molimo za razumijevanje i strpljenje do uspostavljanja redovnog vodosnabdijevanja.
U prilogu obavještenja dostavljamo Vam i par fotografija sa mjesta curenja na glavnom distributivnom cjevovodu ispod korita rijeke Ljuboviđe.