Implementacija projekta „Unapređenje upravljanja vodnim resursima u Đakovici i Bijelom Polju“ je rezultat zajedničkih napora dva partnera iz Crne Gore – Vodovod „Bistrica“ d.o.o. Bijelo Polje i Udruženja za unapređenje vodosabdijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore, kao i dva prekogranična partnera sa Kosova – Regionalni vodovod „Radonići“ iz Đakovice i Razvojni centar Kosova. Implementacija projekta je počela 01. decembra 2015. godine, a dužina trajanja projekta je 18 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 550.661,44 eura, od kojih je 266.980.00 eura opredijeljeno za aktivnosti koje će se realizovati u Crnoj Gori. Finansijska podrška od strane Evropske unije projektnim aktivnosti u Crnoj Gori, shodno potpisanom ugovoru iznosi maksimum 226.933,00 eura.
Projekat će doprinijeti održivom razvoju životne sredine u pograničnom području između Crne Gore i Kosova kroz poboljšanje zaštite i upravljanja prirodnim resursima.
Specifično, projekat će unaprijediti zaštitu i upravljanje vodnim resursima u Đakovici i Bijelom Polju.
U inicijalnoj fazi projekta je izrađena Studija izvodljivosti za uvođenje geografskog informacionog sistema (GIS) u oblasti upravljanja vodama, koja je definisala etape uvođenja GIS-a u Vodovodu „Bistrica“ Bijelo Polje.
U okviru projekta je nabavljena potrebna kompjuterska i GPS oprema, kao i GIS softveri, koji se koriste za uvođenje GIS-a.
Tokom novembra mjeseca su organizovane dvije obuke, standardna i napredna GIS osmodnevna obuka, a u periodu 21-23.12.2016. godine se organizuje treći u nizu treninga u okviru programa obuke upošljenih u Vodovodu „Bistrica“ Bijelo Polje za