Zbog ekstremno niskih temperatura koje nas očekuju u narednom periodu, kao i temperature koje su prethodile, upozoravamo Vas da je neophodno da vaše vodovodne instalacije budu dobro zaštićene od hladnoće. Razlog smrzavanja cijevi je otkrivenost cijevi, što omogućava zaleđivanje pri niskim temperaturama kakve su ovih dana.

Višednevne niske temperature mogu da naprave štetu u kupatilu ili kuhinji smrzavanjem vode u instalacijama.

Ukoliko imate ovaj problem, evo nekoliko informacija da pokušate da riješite problem sa zaleđenim cijevima:

  • Zaleđene cijevi su veći problem onih koji imaju kuću, a ne onih koji imaju stanove;
  • Građani koji imajuporodične kuće ili manje poslovne prostore u kojima ne borave tokom zimskih mjeseci trebalo bi da isprazne svoje vodovodne instalacije i na taj način se obezbijede od eventualne štete.
  • Da bi sesačuvali vodomjeri i tokom zimskog perioda i neometano mjerili potrošnju vode potrebno ih je adekvatno zaštititi.
  • Vodomjerna skloništa trebalo bi da su obezbjeđena odgovarajućim poklopcem i potpuno isušena,u slučaju da se u njima sakupljala voda. Održavanje šahtova u kojima se nalaze vodomjeri u nadležnosti je potrošača.
  • Dvorišne vodovodne instalacije koje vode do česama, garaža, šupa i izdvojenih objekata, koji se ne griju, trebalo bi blagovremeno obezbijediti, na taj način što ćete u okviru kućnih instalacija zatvoriti ventile koji su namijenjeni za ovaj deo mreže.
  • Voda iz vodovodnihcijevi se ispušta na ispusnoj slavini koja se nalazi na najnižem delu sistema i najčešće se nalazi u podrumskim prostorijama ili skloništu za vodomjer. Ako potrošač na vreme “konzervira” točeća mesta, odnosno mrežu isprazni, neće imati problema sa pucanjem instalacija.
  • Za potrošače koji koriste vodu u svojim objektima – porodičnim kućama ili stanovima, neophodno je da drže otvorene slavine (izlivna mjesta, tokom noći i tokom dana) kako ne bi došlo do smrzavanja vodovodnih instalacija.

Savjet kako da se smrznute cijevi odlede:potrebno je mlakom vodom, ali nikako vrelom, politi cijevi. Može se iskoristiti i zamotavanje krpom, pa onda polivanje mlakom vodom. To bi moglo da pomogne u određenim slučajevima”.

Napominjemo da glavni distributivni i sekundarni cjevovodi za sada funkcionišu bez problema i da je uredno snabdijevanje vodom na teritoriji Opštine Bijelo Polje za potrošače koji su priključeni na gradsku distributivnu mrežu.