Nelegalne priključke sugrađani mogu prijaviti do 1. juna 2017.godine u prostorijama tehničke službe i korisničkog servisa D.O.O. Vodovoda “Bistrica” (ul. Muha Dizdarevića br. 8, Bijelo Polje). Sugrađani koji sami prijave nelegalni priključak neće biti isključeni sa gradske vodovodne mreže i isti će izbjeći krivične prijave. Oni koji to ne budu uradili biće isključeni sa vodovodne mreže i protiv njih će biti podnijete krivične prijave kod nadležnih organa.

Nakon 1. juna 2017. godine sprovešćemo zakonom predviđene mjere za fizička i pravna lica koja ne izvrše prijavu svog nelegalnog priključka na vodovodnu mrežu. Savjetujemo sve vlasnike nelegalno priključenih objekata da prijave svoj nelegalni priključak i na taj način izbjegnu isključenje sa vodovodne mreže kao i dodatne troškove ponovnog priključenja i kaznene mjere koje su predviđene zakonom (Član 75 Zakona o uređenju i izgradnji građevinskih objekata i Član 24 i 25 Odluke o vodosnabdijevanju na području Opštine Bijelo Polje).

Napominjemo da će se isključenje potrošača sa gradske vodovodne mreže vršiti uz asistenciju komunalne policije za sve potrošače koji se ne odazovu pozivu i koji ne izvrše prijavljivanje nelegalnog priključka.

Dodatne informacije se mogu dobiti na sledeće brojeve telefona: 050-432-239 i 050-431-006 ili putem mail-a: vodovodbp@t-com.me odnosno web sajta: www.vodovodbp.me