Dana 20.06.2017.godine od 1000h do 1400h obustavlja se vodosnabdijevanje (isporuka vode) za sledeće djelove grada i naselja: Ravna Rijeka, Kruševo, Ribarevine, Rakonje, Medanovići, Rasadnik, Babića Brijeg i jedan dio Zaimovića Livade. Za naselja koja gravitiraju na većim visinskim kotama biće smanjen pritisak u periodu od 1000 do 1500h, a to su sledeća naselja: Pripčići, Strojtenica i jedan dio Rasova – Resnika (samo za domaćinstva koja gravitiraju na vićoj nadmorskoj koti – preko 597mnm).

 

Obustavljanje vodosnabdijevanja vrši se zbog popravke kvarova i ugradnje zatvarača na sekundarnim cjevovodima u Rakonjama, Rasadniku, Kruševu i Ravnoj Rijeci.

 

Potrošače molimo za razumijevanje i strpljenje do uspostavljanja redovnog vodosnabdijevanja. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odloženi za naredni dan.