Zbog ekstremno visokih temperatura koje su prethodile pretnodnih dana i koje se očekuju u narednom periodu, a zbog neracionalne potrošnje domaćinstava koja gravitiraju nizvodno sa lijeve i desne strane rijeke Lim, vršićemo restrikciju – isključenje naselja sa gradske vodovodne mreže svakog dana u periodima od 17h do 21h.

Dana 07.08.2017. i 08.08.2017.god od 17h do 21h vrši se zatvaranje – restrikcija vode za sledeća naselja: Loznice, Resnik, Rasovo, Strojtenicu, Njegnjevo, Oluje, Gubavač i Konatare.

Poseban apel svim potrošačima da racionalizuju i smanje potrošnju što je više moguće, kako bi izbjegli novčane kazne za neracionalnu potrošnju. Neracionalnom potrošnjom se smatra svako zalivanje okutnjice, bašte, zelenih površina i obradivih površina.

S nadom da će građani imati veliko razumijevanje i da će ozbiljno shvatiti našu poruku unaprijed se zahvaljujemo svim slušaocima i građanima Bijelog Polja.