OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST za dan 11.07.2018.

          Dana 11.07.2018.godine od 1000h do 1600h obustavlja se vodosnabdijevanje (isporuka vode) za sledeće djelove grada i naselja: Ravna Rijeka, Kruševo, Ribarevine, Rakonje, Medanovići, Rasadnik, Babića Brijeg i jedan dio Zaimovića Livade. Za naselja koja gravitiraju na većim visinskim kotama biće smanjen pritisak u periodu od 1000 do 1600h, a to su sledeća naselja: Pripčići, Strojtenica i jedan dio Rasova – Resnika (samo za domaćinstva koja gravitiraju na većoj nadmorskoj koti – preko 597mnm).

 

Obustavljanje vodosnabdijevanja vrši se zbog popravke kvarova na glavnom distributivnom vodu.

 

Potrošače molimo za razumijevanje i strpljenje do uspostavljanja redovnog vodosnabdijevanja.