Dana 10.10.2019.godine od 1200h obustavlja se vodosnabdijevanje (isporuka vode) za sledeće djelove grada i naselja: Ravna Rijeka, Kruševo, Ribarevine, Rakonje, Medanovići, Rasadnik, Babića Brijeg i jedan dio Zaimovića Livade. Takođe za naselja koja gravitiraju na većim visinskim kotama biće smanjen pritisak u periodu od 1200 do 2100h, a to su sledeća naselja: Pripčići, Strojtenica i jedan dio Rasova – Resnika, i dio gornje Lješnice (samo za domaćinstva koja gravitiraju na većoj nadmorskoj koti – preko 597mnm).

 

Obustavljanje vodosnabdijevanja vrši se zbog sanacije kvarova na glavnom distributivnom cjevovodu ACC fi 300mm u naselju Kruševo – Rakonje, a uspostavljanje urednog vodosnabdijevanja za gore pomenuta naselja očekujemo poslije 21h.

 

Takođe, od 900h obustavlja se vodosnabdijevanje za naselje Njegnjevo zbog sanacije kvarova na priključnim linijama i zamjene vodomjera. Uspostavljanje vodosnabdijevanja za Njegnjevo očekujemo poslije 1400h.

 

Potrošače molimo za razumijevanje i strpljenje do uspostavljanja redovnog vodosnabdijevanja.