Dana 12.02.2020.godine od 930h obustavlja se vodosnabdijevanje (isporuka vode) za sledeće djelove grada i naselja: Ravna Rijeka, Kruševo, Ribarevine, Rakonje, Medanovići, Rasadnik (Ul. Nikice Kneževića, Ul. Milorada Šćepanovića, Ul. Volođina), Babića Brijeg, Pripčići i jedan dio Zaimovića Livade. Takođe za naselja koja gravitiraju na većim visinskim kotama biće smanjen pritisak u periodu od 900 do 1800h, a to su sledeća naselja: Strojtenica, dio Rasova – Resnika, kao i dio gornje Lješnice (samo za domaćinstva koja gravitiraju na većoj nadmorskoj koti – preko 597mnm).

 

Obustavljanje vodosnabdijevanja vrši se zbog sanacije kvarova na glavnom distributivnom cjevovodu ACC fi 300mm u naselju RASADNIK – ul. Milorada Šćepanovića, a uspostavljanje urednog vodosnabdijevanja za gore pomenuta naselja očekujemo poslije 18h.

 

U slučaju loših vremenskih prilika, radovi će biti odloženi za 13.02.2020.godine.

 

Potrošače molimo za razumijevanje i strpljenje do uspostavljanja redovnog vodosnabdijevanja.