1. RASPORED ZAPOSLENIH ZA PONEDJELJAK 13.04.2020.godine, TEL: 063-250-963

R.B. GRUPA V RADNO VRIJEME POTPIS RADNIKA
1. Marko Bulatović, šef grupe V 7:00 – 15:00 (24:00)
2. Mladen Delić 7:00 – 15:00 (24:00)
3. Amel Hot 7:00 – 15:00 (24:00)
4. Ekrem Alić 7:00 – 15:00 (24:00)
5. Srđan Vuković 7:00 – 15:00 (24:00)
6. Božidar Knežević Po potrebi (pozivu)
7. Slavko Boričić Po potrebi (pozivu)
8. Radomir Sredojević Po potrebi (pozivu)
9. Ranko Bošković Po potrebi (pozivu)
10. Veselin Drobnjak Po potrebi (pozivu)

2. RASPORED ZAPOSLENIH ZA UTORAK 14.04.2020.godine, TEL: 069-127-523

R.B. GRUPA II RADNO VRIJEME POTPIS RADNIKA
1. Sloba Miladinović, šef grupe II 7:00 – 15:00 (24:00)
2. Dmitar Obradović 7:00 – 15:00 (24:00)
3. Milo Jeremić 7:00 – 15:00 (24:00)
4. Ekrem Alić 7:00 – 15:00 (24:00)
5. Srđan Vuković 7:00 – 15:00 (24:00)
6. Slavko Boričić Po potrebi (pozivu)
7. Radomir Sredojević Po potrebi (pozivu)
8. Ranko Bošković Po potrebi (pozivu)
9. Slavko Dangubić Po potrebi (pozivu)
10. Veselin Drobnjak Po potrebi (pozivu)

3. RASPORED ZAPOSLENIH ZA SRIJEDA 15.04.2020.godine, TEL: 063-250-963

R.B. GRUPA I RADNO VRIJEME POTPIS RADNIKA
1. Marko Bulatović, šef grupe I 7:00 – 15:00 (24:00)
2. Miloje Vujošević 7:00 – 15:00 (24:00)
3. Batrić Martinović 7:00 – 15:00 (24:00)
4. Đorđe Bulatović 7:00 – 15:00 (24:00)
5. Srđan Vuković 7:00 – 15:00 (24:00)
6. Slavko Boričić Po potrebi (pozivu)
7. Radomir Sredojević Po potrebi (pozivu)
8. Ranko Bošković Po potrebi (pozivu)
9. Veselin Drobnjak Po potrebi (pozivu)

4. RASPORED ZAPOSLENIH ZA ČETVRTAK 16.04.2020.godine, TEL: 069-237-462

R.B. GRUPA IV RADNO VRIJEME POTPIS RADNIKA
1. Radoš Tomović, šef grupe IV 7:00 – 15:00 (24:00)
2. Božidar Knežević 7:00 – 15:00 (24:00)
3. Bojan Vujošević 7:00 – 15:00 (24:00)
4. Đorđe Bulatović 7:00 – 15:00 (24:00)
5. Nebojša Hajduković 7:00 – 15:00 (24:00)
6. Slavko Boričić Po potrebi (pozivu)
7. Radomir Sredojević Po potrebi (pozivu)
8. Ranko Bošković Po potrebi (pozivu)
9. Slavko Dangubić Po potrebi (pozivu)
10. Veselin Drobnjak Po potrebi (pozivu)

Bijelo Polje, 12.04.2020.godine D.O.O. VODOVOD „BISTRICA“
Marko Bulatović, tehnički rukovodilac

PRIPRAVNOST RADNIKA ZA PRAZNIK
ZA PETAK, SUBOTU, NEDJELJU i PONEDJELJAK 17.04.2020.; 18.04.2020.; 19.04.2020.; i 20.04.2020.godine, TEL: 069-199-396

R.B. GRUPA V RADNO VRIJEME POTPIS RADNIKA
1. Marko Miladinović, šef grupe V 0 – 24h (po pozivu)
2. Mladen Delić 0 – 24h (po pozivu)
3. Amel Hot 0 – 24h (po pozivu)
4. Ekrem Alić 0 – 24h (po pozivu)
5. Đorđe Bulatović 0 – 24h (po pozivu)
6. Ivan Jurišević 0 – 24h (po pozivu)
7. Nebojša Hajduković 0 – 24h (po pozivu)
8. Mirko Boričić 0 – 24h (po pozivu)
9. Slavko Boričić 0 – 24h (po pozivu)
10. Radomir Sredojević 0 – 24h (po pozivu)

Za sve eventualne izmjene zaposleni će biti obaviješteni pozivom od strane šefa grupe ili tehničkog rukovodioca.