Dana 02.06.2020.godine od 1300h obustavlja se vodosnabdijevanje (isporuka vode) za sledeće djelove grada i naselja: Ravna Rijeka, Kruševo, Ribarevine, Rakonje, Medanovići, Rasadnik, Babića Brijeg, Pripčići i jedan dio Zaimovića Livade. Takođe za naselja koja gravitiraju na većim visinskim kotama biće smanjen pritisak u periodu od 1200 do 1800h, a to su sledeća naselja: Strojtenica, jedan dio Rasova – Resnika, i dio gornje Lješnice (samo za domaćinstva koja gravitiraju na većoj nadmorskoj koti – preko 597mnm).

Obustavljanje vodosnabdijevanja vrši se zbog sanacije kvarova na glavnom distributivnom cjevovodu ACC fi 300mm u naselju Rakonje, a uspostavljanje urednog vodosnabdijevanja za gore pomenuta naselja očekujemo poslije 18h, odnosno nakon završetka radova.

Potrošače molimo za razumijevanje i strpljenje do uspostavljanja redovnog vodosnabdijevanja.

Orginalno obaveštenje preuzmite OVDJE.