Dana 07.06.2020.godine od 1700h obustavlja se vodosnabdijevanje (isporuka vode) za sledeće djelove grada i naselja: Ravna Rijeka, Kruševo, Ribarevine, Rakonje, Medanovići, Rasadnik, Babića Brijeg, Pripčići i jedan dio Zaimovića Livade. Takođe za naselja koja gravitiraju na većim visinskim kotama biće smanjen pritisak u periodu od 1700 do 2100h, a to su sledeća naselja: Strojtenica, jedan dio Rasova – Resnika, i dio gornje Lješnice (samo za domaćinstva koja gravitiraju na većoj nadmorskoj koti – preko 597mnm).

 

Obustavljanje vodosnabdijevanja vrši se zbog sanacije kvara u naselju Rakonje, nastalog usljed izvođenja radova od strane izvođača koji radi rekonstrukciju puta u tom dijelu grada. Uspostavljanje urednog vodosnabdijevanja za gore pomenuta naselja očekujemo poslije 21h, odnosno nakon završetka radova.

 

Potrošače molimo za razumijevanje i strpljenje do uspostavljanja redovnog vodosnabdijevanja.