D.O.O. Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje usvojio je ODLUKU o reprogramu duga za vodu, kojim će dužnicima biti omogućeno da stari dug plate u fiksnim mjesečnim ratama uz redovno plaćanje tekućeg računa. Potrošači (domaćinstva) će imati mogućnost da sklope UGOVOR O IZMIRENJU DUGA, i da isti otplate, zavisno od visine duga, od 6 do 36 mjesečnih rata, sa iznosom fiksne mjesečne rate od 10 eura. Nova mogućnost reprogramiranja duga biće moguća od 1.oktobra do 31.decembra ove godine.

Ovo je poslednja prilika da neplatiše riješe svoje nagomilane dugove po izuzetno povoljnim uslovima, čime će izbjeći obračun zatezne kamate, troškova za angažovanje advokata i javnih izvršitelja, kao i isključenja sa vodovodne mreže potrošača. Da bi potrošač potpisao ugovor o reprogramu duga potrebno je da se javi u prostorije upravne zgrade Vodovoda “Bistrica”, kancelarija Pravne službe / II sprat. Uslov za potpisivanje ugovora o reprogramu je da su plaćena tri poslednja računa (jul+avgust+septembar, ukoliko dužnik potpisuje ugovor u mjesecu oktobru).

Svi dužnici (domaćinstva) koji su ranije potpisali ugovore o reprogramu duga na rate, ako hoće, mogu da se jave u prostorije upravne zgrade vodovoda (kancelarija pravne službe), kako bi ugovor prilagodili novim povoljnijim uslovima izmirenja duga.

Da bi ugovor ostao na snazi, potrošači moraju pored dospjele obaveze za fiksnu mjesečnu ratu u iznosu od 10 eura plaćati i račun za tekući mjesec.

Ukoliko potrošači koji imaju dugovanje, u navedenom prediodu ne iskoriste mogućnost reprograma duga na rate, pokrenuće se prinudna naplata potraživanja od svih neplatiša koji na dan 31.12.2020.godine imaju dug veći od 60 €.