Dana 25.01.2021. godine od 1230h do 1600h obustavlja se vodosnabdijevanje (isporuka vode) za sledeće djelove grada i naselja: Ravna Rijeka, Kruševo, Ribarevine, Rakonje, Medanovići, Rasadnik, Zaimovića Livade. Za naselja koja gravitiraju na većim visinskim kotama biće smanjen pritisak u periodu od 1230 do 1600h, a to su sledeća naselja: Strojtanica i jedan dio Rasova – Resnika (samo za domaćinstva koja gravitiraju na većoj nadmorskoj koti – preko 597mnm).

 

Obustavljanje vodosnabdijevanja vrši se zbog popravke kvara na glavnom distributivnom vodu ACC ∅300mm.

 

Potrošače molimo za razumijevanje i strpljenje do uspostavljanja uredovnog vodosnabdijevanja.