Na osnovu konkursa br 441 od 07.05.2021. godine donesena je sledeće ODLUKA