Na osnovu Odluke Odbora direktora D.O.O.Vodovod Bistrica  o prodaji korišćenog službenog vozila, broj221/2 od 25.03.2021. godine, , Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja (aukcije) za prodaju službenih   automobila objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

O PRODAJI SLUŽBENIH   VOZILA – METODOM ZATVORENIH PISMENIH PONUDA

D.O.O. Vodovod ’’Bistrica’’ objavljuje javni poziv za prodaju motornog vozila:

Lada Niva  sledecih karakteristika:

  • Zapremina/snaga:1.7, 51kv
  • Godina proizvodnje: 2008.
  • Vrsta goriva: benzin
  • Tamno zelena

Vozila se može pogledati  radnim danom od 10h do 12h do zaljključno sa04.10 2021.godine  do 11h na lokaciji u krugu preduzeća D.O.O.Vodovod ’’Bistrica’’ u ulici Muha Dizdarevića broj 8 .

Početna cijena za licitiranje 1500 eura.

Ponude se predaju u prostorijama D.O.O.Vodovod ’’Bistrica’’  ul. Muha Dizdarevića broj 8 . u terminu od 09:00 do 12:00 časova od dana objavljivanja na sajtu D.O.O.Vodovod ’’Bistrica’’ do 04.10.2021.god. do 11h.

Otvaranje ponuda obaviće se  04.10.2021godine u prostorijama  D.O.O.Vodovod ’’Bistrica’’    u 12:00 časova.

Ponude se dostavlja u zapečaćenoj koverti sa naznakom:

„D.O.O.Vodovod ’’Bistrica’’

ponuda za kupovinu vozila

„ne otvaraj prije zvanične sjednice javnog otvaranja ponuda“

Ponuda za nadmetanje treba da sadrži:

–       ponuđena cijena izraženu u eurima,

–       tačan naziv, adresu i broj telefona ponuđača.

 

Pravo učešća na javnom pozivu za prikupljanje ponuda (tenderska prodaja) imaju sva pravna i fizička lica koja predaju ponude u zatvorenim kovertama.

Vozilo se prodaju u viđenom stanju, te se naknadne reklamacije ne primaju.

Kriterijum za prodaju vozila je najveća ponuđena cijena, izražena u eurima koja ne može biti manja od početne cijene.

 

 

 

 

Sa najpovoljnijim ponuđačima biće zaključen ugovor o kupoprodaji vozila(ukoliko odustane prvorangirani ponuđač ugovor će biti zaključen sa drugorangiranim itd) i isti će biti obavezni da iznos uplate i preuzmu vozilo u roku od 2 dana od dana održane prodaje. Žiro-račun prodavca br. 510-2196-48.

Učesnici na javnom nadmetanju su dužni da uz ponudu dostave depozit u gotovini, u na blagajni preduzeća D.O.O.Vodovod ’’Bistrica’’   , u iznosu od 10% od počerne cijene vozila. Ukoliko ponuđač odustane od ponude koja je proglašena najvećom depozit neće biti vraćen.

Ukoliko za  vozilo pristignu dvije ili više ponuda sa istim iznosom, ponuđači nakon otvaranja, dostavljaju nove ponude, koje ne smiju biti manje od već ponuđenih.

Neblagovremene, nepotpune, nejasne i ponude u nezapečaćenim kovertama neće se uzeti u razmatranje.

Prodaju vozila će sprovesti Komisija određena Rešenjem D.O.O.Vodovod ’’Bistrica’’   .

Kontakt osoba:Ristić Sergej

Kontakt telefon: 067-070-666.

Zvati radnim danima u perodu od 10h do 12h

Javni oglas je objavljen na sajtu D.O.O.Vodovoda Bistrica i  oglasnoj tabli  D.O.O. Vodovod “Bistrica