SAOPŠTENjE ZA NELEGALNO PRIKLjUČENE OBJEKTE NA GRADSKU VODOVODNU MREŽU

Obavještavamo sve sugrađane da imaju priliku da prijave nelegalno priključene objekte na gradsku vodovodnu mrežu do 1. avgusta 2023. godine. Prijave se mogu podnijeti u prostorijama korisničke službe (kancelarija broj 5) D.O.O. Vodovoda “Bistrica” (ul. Muha Dizdarevića br. 8, Bijelo Polje). Ukoliko sugrađani sami prijave nelegalno priključen objekat na vodovodnu mrežu, neće biti isključeni sa iste, čime će izbjeći pokretanje zakonom predviđenih mjera.
Sugrađani koji ne iskoriste ostavljenu mogućnost prijave nelegalno priključenog objekta, isti će biti isključeni sa vodovodne mreže, a protiv njih će biti preduzete zakonom predviđene mjere pred nadležnim organima.

Nakon 1. avgusta 2023. godine, primjeniće se zakonom propisane mjere za fizička i pravna lica koja ne prijave svoje nelegalno priključene objekte na gradsku vodovodnu mrežu.
U cilju izbjegavanja isključenja sa vodovodne mreže, kao i dodatnih troškova ponovnog priključenja i zakonskih procedura predviđenih članom 75. Zakona o uređenju i izgradnji građevinskih objekata, kao i članovima 24. i 25. Odluke o vodosnabdijevanju na području Opštine Bijelo Polje, savjetujemo vlasnicima nelegalno priključenih objekata da prijave svoje objekte u prostorijama korisničkog servisa i tehničke službe upravne zgrade Vodovoda “Bistrica”, i na taj način dobiju račun za usluge javnog vodosnabdijevanja u regularnoj zakonskoj proceduri.

Napominjemo da će se isključenje potrošača sa gradske vodovodne mreže sprovoditi uz asistenciju policije za sve one koji ne odgovore na poziv za prijavu nelegalnog objekta / priključka.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj telefona 067/657-656 (korisnički servis) i 050/432-239 (tehnička služba).