POŠTOVANI KORISNICI,

 

Privredno društvo D.O.O. Vodovod “BISTRICA” Bijelo Polje je dužno da na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima, kao i Metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti, od 01.01.2024.godine primjenjuje novi cjenovnik usluga u skladu sa važećim i navedenim propisima. Cjenovnik usluga je izrađen po Metodologiji za utvrđivanje cijena regulisanih komunalnih djelatnosti koju je propisala Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti. Na cjenovnik usluga Skupština Opštine Bijelo Polje donijela je ODLUKU BR. 02-016/23-469 od 09.10.2023.godine o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena usluga DOO Vodovod “BISTRICA” Bijelo Polje za regulatornu 2024.godinu.

 

Nova cijena se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio cijene potrošači će plaćati nezavisno od potrošnje posebno za usluge vodosnabdijevanja i posebno za usluge odvođenja otpadnih voda (kanalizacije), dok će se varijabilnim dijelom cijene obračunati količina utrošene vode, odnosno količina prikupljene i odvedene otpadne vode (kanalizacije).

 

Tako će, od 01.01.2024. pa do 31.12.2024. u primjeni biti sledeći cjenovnik usluga:

VODOSNABDIJEVANJE PRIHVATANJE I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA FEKALNOG PORIJEKLA
Fiksni dio cijene Varijabilni dio cijene Fiksni dio cijene Varijabilni dio cijene
PRAVNA LICA 2,8627 EUR 0,7163 EUR 0,5981 EUR 0,4804 EUR
FIZIČKA LICA 0,9464 EUR 0,3884 EUR 0,5981 EUR 0,2606 EUR

*ISKAZANE CIJENE SU BEZ URAČUNATOG PDV-a                                       *ISKAZANE CIJENE SU BEZ URAČUNATOG PDV-a

 

Takođe, ovim putem koristimo priliku da upoznamo sve korisnike da naše Društvo ide u korak sa vremenom i savremenim zahtjevima korisnika. Poštujući Vaše vrijeme, digitalizujemo poslovni sistem i povećavamo dostupnost naših servisa. Iskoristite neke od pogodnosti koje nudi naš veb sajt: www.vodovodbp.me, kao i instagram / facebook profil: vodovodbistricabp;

  • Redovno ažuriranje i obavještavanje korisnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće;
  • Redovno ažuriranje i obavještavanje korisnika o obustavama – isključenjima vodosnabdijevanja;
  • Servis za prijavu kvara putem našeg web portala;
  • Servis za prijavu e-mail adrese za dostavu računa putem mail-a;

 

Za sve koji nijesu u mogućnosti da koriste ili imaju pristup internetu, omogućili smo kontakt sa potrošačima putem KORISNIČKOG SERVISA i to na sledeće načine:

  • Rad korisničkog servisa u upravnoj zgradi vodovoda od 7h do 15h svakog radnog dana / kancelarija br. 05/PRIZEMLJE;
  • Korisnički servis za prijavu kvara, reklamaciju i primjedbe na tel: 050-431-006 i

e-mail: bistrica@vodovodbp.me;

  • Rad sa strankama u TEHNIČKOJ SLUŽBI: UTORKOM, SRIJEDOM i ČETVRTKOM od 12h do 14h.

 

Prijavu stanja na vodomjeru korisnici mogu izvršiti slanjem poruke na viber, slanjem tekstualne poruke ili pozivom. Broj koji je dostupan za ovaj servis je 069-401-050;

 

S POŠTOVANJEM,

Bijelo Polje, 23. OKTOBAR 2023.godine                                                        Vaš,

                         Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje