Mjere bezbjednosti i naredba nadležnih – virus COVID 19 / 23.03.2020.godine

 

Obavještavamo javnost da je shodno preporukama nadležnih  vlasti, u našem Društvu ograničen rad sa strankama u prostorijama upravne zgrade Vodovoda “Bistrica” Bijelo Polje.

Nadležni organi vlasti izdali su navedenu preporuku radi nastavka neometanog rada Društvaa usled opasnosti od virusa COVID 19.

Na osnovu prethodnog, DOO Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje donosi sledeću                                        

O  D  L  U  K  U

Ograničava se rad sa strankama koji se odnosi prije svega na obezbjeđivanje prijema pošte bez direktnog kontakta i komunikacije koja će se odvijati u najvećoj mjeri putem email –a , telefonskim putem i poštom.

Prijava kvara na vodovodnoj mreži, kao i začepljenje na kanalizacionoj mreži, vršiće se elektronskim putem ili pozivom na sledeće brojeve telefona:

  • vodovodbp@t-com.me
  • 050-431-006 – korisnička služba;
  • 067-657-656 – koordinator korisničke službe;

Za sve informacije u vezi podnijetih podnesaka ( zahtjevi, reklamacije i drugih sl. akata) možete se obratiti putem kontakt telefona koji se nalaze na zvaničnom sajtu Društva: www.vodovodbp.me / 050 432 239 – centrala / u vremenskom period od 800h do 1400h, kao i putem e-mail adrese: vodovodbp@t-com.me

Korisnike i građane molimo da, sva pismena akta, pošalju  preko  Pošte Crne Gore, kako bi izbjegli direktan kontakt i zaštitili zdravlje građana i naših zaposlenih, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID 19.

BLAGAJNA – ŠALTER ZA NAPLATU radi  radnim danima od 0700 do 1500, kao i subodom od 0700 do 1300;

 

 

Svi korisnicima koji su u prethodnom periodu ostvarili pravo na subvenciju zaključno sa 31.03.2020.godine, a koji su bili u obavezi da svoju dokumentaciju obnove u skladu sa zakonom, biće automatski produžena naredna 3 (tri) mjeseca bez obnove dokumentacije, odnosno do 30.06.2020.godine, kako bi smanjili direktni kontakt sa korisnicima, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID 19.

Zahtjeve za promjenu broja članova u domaćinstvu (stambene zgrade), kao i promjenu vlasništva / naziva na računima potrošači mogu uputiti putem e-mail pošte ili preko Pošte Crne Gore.

O eventulanim promjena, u vezi sa navedenim, javnost će biti blagovremeno obavještavana.