U skladu sa članom 43 Zakona o finasiranju političkih subjekata i izbornih kampanja obavještavamo Vas da D.O.O. Vodovod Bistrica u periodu od 21.06.2020. godine do 28.06.2020. godine nije koristilo službena vozila odnosno nije izdavalo putne naloge za relacije van teritorije Opštine Bijelo Polje već samo putne naloge za teretna vozila uz radni nalog radi otklanjanja kvarova na lokalnom nivou.

Orginalno obaveštenje preuzmite OVDJE.