U skladu sa članom 43 Zakona o finasiranju političkih subjekata i izbornih kampanja obavještavamo Vas da D.O.O.Vodovod Bistrica u periodu od 28.06.2020. godine do 05.07.2020. godine nije koristilo službena vozila odnosno nije izdavalo putne naloge za relacije van teritorije Opštine Bijelo Polje već samo putne naloge za teretna vozila uz radni nalog radi otklanjanja kvarova na lokalnom nivou.

Orginalno obaveštenje preuzmite OVDJE.