Privredno društvo D.O.O. Vodovod “BISTRICA” Bijelo Polje je dužno da na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima, kao i Metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti, od 01.04.2021.godine primjenjuje novi cjenovnik u skladu sa važećim i navedenim propisima. Cjenovnik usluga je izrađen po Metodologiji za utvrđivanje cijena regulisanih komunalnih djelatnosti koju je propisala Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti. Na cjenovnik usluga Skupština Opštine Bijelo Polje donijela je ODLUKU BR. 02-016/21-3229 od 30.03.2021.godine o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena usluga DOO Vodovod “BISTRICA” B. Polje.

PROČITAJ VIŠE